2017

Yves Kleinille / To Yves Klein
öljy levylle / oil on panel, 122 x 138 cm, 2017

Georgia O’ Keeffelle / To Georgia O’ Keeffe
öljy levylle / oil on panel, 110 x 140 cm, 2017

Vert
öljy kankaalle / oil on canvas, 140 x 120 cm, 2017

Tiitu
öljy kankaalle / oil on panel, 120 x 90 cm, 2017

Mascara
öljy kankaalle / oil on canvas, 115 x 120 cm, 2017